ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΙΓΙΝΑΣ

Λ. Λαδά 13, Αίγινα, 22970 22100

ΓΡΑΜΑΤΕΙΑ: 22970 23333

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ: 22970 23243