ΣΚΟΡΔΑΣ Ε. – ΚΑΝΕΛΛΕΑ Κ. Ο.Ε.

Αφαίας 35, Αίγινα, 22970 24244