ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Σπ. Ρόδη 16, Αίγινα, 22970 26401