ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

Λεωφ. Κυψέλης 13, Κυψέλη, 22970 27745