ΝΤΙΡΛΑΝΤΑΣ

 

 

Εκσκαφές – Επιχωματώσεις
Εκβραχιασμοί – Βόθροι – Κηπευτικό χώμα
Πέτρα για επένδυση
Μεταφορά προϊόντων εκσκαφής
Αποψίλωση οικοπέδων

  • Διεύθυνση Βαγία
  • Email ntirlantas@windowslive.com
  • Τηλ. 6974 043487
  • Κοινωνικά Δίκτυα