ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Σπ. Ρόδη 33, Αίγινα, 22970 26484